Η Εταιρεία μας

Η εταιρεία KOTSIDIS SECURITY ιδρύθηκε το 1985 και δραστηριοποιείται αποκλειστικά με εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας. Η εταιρεία στεγάζεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στις Σερρες, οδό Βενιζέλου 225. Διαθέτει την τεχνογνωσία, το ανθρώπινο δυναμικό καθώς και τις κατάλληλες υποδομές, δίνοντάς της, την δυνατότητα να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών της.

Συγκεκριμένα εκτός από εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας και την συντήρησή τους, ασχολείται, μελετά και υλοποιεί τις απαιτούμενες υποδομές, ώστε τα έργα που αναλαμβάνει να τα παραδίδει με υπευθυνότητα και συνέπεια. Οι πελάτες της εταιρείας ανήκουν στο Δημόσιο και Τραπεζικό τομέα καθώς και μεγάλων εταιριών του Ιδιωτικού τομέα.

Η εταιρεία KOTSIDIS διαθέτει την υποδομή καθώς και την τεχνική κατάρτιση ώστε να αναλάβει και να φέρει εις πέρας με απόλυτη επιτυχία οποιοδήποτε έργο που της ανατίθεται.