Υποστήριξη

Η εταιρεία KOTSIDIS στοχεύοντας στην απόλυτη ικανοποίηση των  πελατών της, προσφέρει στους πελάτες της τεχνική υποστήριξη, πριν και μετά την εγκατάσταση. Διαθέτει άρτιο τεχνικό τμήμα, με εξειδίκευση στον τομέα που δραστηριοποιείται. Οι υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης εστιάζονται στις παρακάτω ενότητες:


Υπηρεσία τηλεφωνικής τεχνικής υποστήριξης
Όπου είναι ο γρηγορότερος τρόπος αναφοράς και επίλυσης μικρών προβλημάτων. Με αυτόν τον τρόπο παρέχεται άμεση τεχνική υποστήριξη και καθοδήγηση, με την μορφή συμβουλών ώστε να ξεπεραστεί το τεχνικό πρόβλημα. Η εταιρεία μας φροντίζει να έχει το πλήρη ιστορικό του κάθε συστήματος που υποστηρίζει ώστε να είναι σε θέση να δώσει τις απαραίτητες τεχνικές οδηγίες, με στόχο την άρση του προβλήματος


Υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης μέσω διαδικτύου
Τεχνική υποστήριξη με σύνδεση μέσω διαδικτύου, με το σύστημα που αντιμετωπίζει πρόβλημα παρέχοντας την δυνατότητα της άμεσης τεχνικής υποστήριξης από ένα ειδικευμένο τεχνικό. Η διαδικασία σύνδεσης είναι απλή και γρήγορη, ενώ για την πραγματοποίησή της απαιτείται η αρωγή του πελάτη. Είναι μια υπηρεσία ασφαλής και άμεση, η οποία μας επιτρέπει να κάνουμε όλες τις ενέργειες άρσης και επαναφοράς του συστήματος σε λειτουργική κατάσταση χωρίς την φυσική παρουσία τεχνικού στις εγκαταστάσεις.


Υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης στην έδρα του πελάτη
Οι τεχνικοί της εταιρείας μας επισκέφτονται τις εγκαταστάσεις του πελάτη. Προηγείται τηλεφωνική επικοινωνία με τον πελάτη, για την πιθανή προμήθεια ανταλλακτικών. Ένας τεχνικός τεχνικής υποστήριξης επισκέπτεται τον χώρο σας, και πραγματοποιεί ενέργειες για την άρση την βλάβης.